Podpořené projekty organizace

1. „Česko čte dětem“ – podpora předčtenářských kompetencí dětí

2. „Cesta“ projekt zaměřený na další vzdělávání učitelů, poskytování kolegiální podpory a zvýšení profesních kompetencí. Podpořeno EU CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-010/0000569

3. Projekt „Všeználek“ aktivity pro děti nadané a profilující se v oblasti přírodních věd . příspěvek ve výši 464 000,- Kč – Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy č.j. SMO/ 169326/16/ŠaS/Chyl

4.“ Mořské dýchání bez cestování“-  návštěvy solných jeskyní. Projekt na podporu zdraví dětí, doplňující aktivity zaměřené na prevenci onemocnění nemoci horních cest dýchacích. Financováno z daru Ing. Adama Rykaly ve výši 10 000,- Kč. Souhlas Rady městského obvodu Ostrava – Jih s přijetím daru vydán  dne 21.4.2016 č. usn. 2503/64.

5. Projekt  Silesia – Fond mikroprojektů v Euroregionu Česká republika – Polsko, podporováno z evropského fondu pro regionální rozvoj.

6. Projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti“

7. Projekt „Mateřské školy bez hranic“ Logo_cz_pl_eu_barevne

8. Projekt „Kompetentní pedagog a žák“

9. Projekt „LUŽÁNKY KLOKANOVY ŠKOLKY“