Aktuality

- žádáme zákonné zástupce, aby si vyzvedli všechny osobní věci dětí, které zůstaly v MŠ po jejím uzavření do 25. 5. 2020

zápis – stále přijímáme děti pro školní rok 2020/2021 na MŠ J. Maluchy 13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, NUTNÉ K ZÁPISU

 

Organizace školního roku 2020/2021

detektiv

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU: 01. 09. 2020

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: MŠ uzavřeny od 23.12.2020  – 04. 01. 2021   /Po schválení zřizovatelem/

 

JARNÍ PRÁZDNINY:   MŠ otevřeny  v omezeném provozu podle počtu odhlášených dětí.

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY 2020

V červenci  2020:

– MŠ J. Maluchy  otevřena, Náhradní MŠ pro A. Gavlase 12A

– MŠ A. Gavlase uzavřena

 

V srpnu 2020:

– MŠ  J. Maluchy uzavřena – náhradní škola MŠ A. Gavlase 12A ,O.-Dubina

– MŠ A. Gavlase v provozu

Provoz o letních prázdninách je předběžný, platnost nabude po schválení zřizovatelem.

 

V Ostravě 02. 09. 2019                                                              Alena Píchová řed. MŠ