Aktuality

OZNAMUJEME VŠEM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM, ŽE PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ, ŠKOLNÍ JÍDELNY NEVAŘÍ A NEVYDÁVAJÍ OBĚDY – Z ORGANIZAČNÍCH A TECHNICKÝCH DŮVODŮ

ZADÁNÍ PRO DOMÁCÍ PŘÍPRAVU – DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ

 

1. TÝDEN DISTANČNÍ VÝUKY PRO PŘEDŠKOLÁKY

PRACOVNÍ LISTY – PŘÍRODA

- PRACOVNÍ LISTY PŘEDČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 

- PROSÍME RODIČE, ABY PROZATÍM NEPOSÍLALI PLATBY ZA STRAVNÉ ANI ŠKOLNÉ, DĚKUJEME

INFORMACE K PROVOZU MŠ A NÁROKŮ NA OŠETŘOVNÉ

 

S účinností od 27. 2. do 21. 3. vláda omezuje provoz MŠ, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ.

- Všem přejeme, abychom tuto dobu přečkali ve zdraví a těšíme se na Vás na konci Března 

zápis – stále přijímáme děti pro školní rok 2020/2021 na MŠ J. Maluchy 13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, NUTNÉ K ZÁPISU

 

Organizace školního roku 2020/2021

detektiv

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU: 01. 09. 2020

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: MŠ uzavřeny od 23.12.2020  – 03. 01. 2021   /Po schválení zřizovatelem/

 

JARNÍ PRÁZDNINY:   MŠ otevřeny  v omezeném provozu podle počtu odhlášených dětí.

 

LETNÍ PRÁZDNINY : zveřejníme po rozhodnutí zřizovatelem