Aktuality

INFORMACE K PŘEŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ OD 12.4.2021

– MŠ mohou prezenčně navštěvovat děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou, dále děti ze speciálních tříd a děti rodičů zařazených do IZS

Nabídka online školičky pro budoucí prvňáčka ZŠ V. Košaře

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDŠKOLÁKŮ 29.3.-11.4. 

- PRACOVNÍ LISTY

 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE – z důvodu blížícího se odchodu stávající paní ředitelky do důchodu

 

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

zápis – stále přijímáme děti pro školní rok 2020/2021 na MŠ J. Maluchy 13

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, NUTNÉ K ZÁPISU

 

Organizace školního roku 2020/2021

detektiv

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU: 01. 09. 2020

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: MŠ uzavřeny od 23.12.2020  – 03. 01. 2021   /Po schválení zřizovatelem/

 

JARNÍ PRÁZDNINY:   MŠ otevřeny  v omezeném provozu podle počtu odhlášených dětí.

 

LETNÍ PRÁZDNINY : zveřejníme po rozhodnutí zřizovatelem