Aktuality

OZNÁMENÍ A INFORMACE MŠ 

TISKOPIS K OŠETŘOVNÉMU

Sdělujeme, že Rada městského obvodu usnesením č.  2374/RMOb-Jih/1822/19  ze dne 17.3.2020  rozhodla o  uzavření provozu mateřských škol zřízených městským obvodem Ostrava-Jih, s účinností od 19.03.2020 do odvolání a dále rozhodla o otevření Mateřské školy Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvkové organizace a Mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Za Školou 1, příspěvkové organizace, a to výhradně pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, dále pro pracující v potravinářství, lékárnách, optikách, obchodech s potravinami a drogeriemi a v dalších mimořádných případech, které se budou posuzovat individuálně, s účinností od 19.03.2020 do odvolání.

kontakty na vedení školek -

MŠ F. Formana : 596711804, Bc. Martina Raková,

MŠ Za Školou: 725059525 Mgr. Věra Miklušová

 

 

Oznámení k mimořádnému opatření

Oznámení o zrušení klubu předškoláků

Oznámení MŠ 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 1

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví 2

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDE PROBÍHAT 11. a 12. 5. 2020 od 8.00 do 16.30 hod v MŠ A. Gavlase i MŠ J. Maluchy

 

 

 STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA NEINVESTIČNÍ NÁKLADY MŠ – školné

Pro školní rok 2019/2020 stanovuji výši na neinvestiční náklady MŠ na částku 400kč s platností od 1.9.2019

 

Organizace školního roku 2019/2020

detektiv

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ ROKU: 02. 09. 2019

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: MŠ uzavřeny od 23.12.2019  – 2.1.2020    /Po schválení zřizovatelem/

 

JARNÍ PRÁZDNINY:  10. 02. 2020 – 16. 02. 2020 – MŠ otevřeny  v omezeném provozu podle počtu odhlášených dětí.

 

LETNÍ PRÁZDNINY: 

V červenci :

– MŠ J. Maluchy  uzavřena

– MŠ A. Gavlase uzavřena

Náhradní škola MŠ F.Formana13, O.- Dubina

V srpnu:

– MŠ  J. Maluchy uzavřena /náhradní škola MŠ A. Gavlase 12A ,O.-Dubina/

– MŠ A. Gavlase v provozu

Provoz o letních prázdninách je předběžný, platnost nabude po schválení zřizovatelem.

 

V Ostravě 02. 09. 2019                                                              Alena Píchová řed. MŠ