Platby v MŠ

Stanovení školného (příspěvku rodičů) na školní rok 2015/2016

Pro školní rok 2015-2016 stanovuji výši příspěvku na neinvestiční náklady MŠ částku: 400,- Kč s platností od: 01. 09. 2015

V Ostravě dne: 15. 06. 2015                                                                                                               Alena Píchová, ředitelka MŠ

 

PDF-logo_maleSmernice_pro_vyber_uplaty_za_PV_v_MS