Platby v MŠ

informace k platbám stravného a příspěvků pro školní rok 2022/2023

Stanovení školného (příspěvku rodičů) na školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 stanovuji výši příspěvku na neinvestiční náklady MŠ na částku 450,- Kč s platností od 1.9.2022.

V Ostravě 24.06.2022                                                                         Bc. Šárka Ostrá řed. MŠ

PDF-logo_maleSmernice_pro_vyber_uplaty_za_PV_v_MS