Stravování

vyzranejkuchta

Jídelní lístek

Jídelní lístek: MŠ Gavlase

 Jídelní lístek: MŠ Maluchy

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů školní jídelny jsme nuceni reagovat a od 1.9.2023 zvýšit cenu stravného u všech kategorií strávníků tak, abychom nadále splňovali povinnosti nařízené vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování (výživové normy a finanční limity).

 

                                                                               Děti 3-6 let 46,- Kč

- částka na měsíčni platbu 22×46,- činí 1012,-

Děti 7 let 50,-Kč

- částka na měsíční platbu 22×50,- činí 1100,- 

 

 

 

 

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že naše MŠ byla zařazena do dotačního programu BEZPLATNÉ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024. 

Podmínky zařazení – ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti do 6-ti let

přesnídávka – ranní svačina

oběd 

odpolední svačina

celodenní stravování: 46 Kč

Děti od 6-ti let

přesnídávka – ranní svačina

oběd

odpolední svačina 

celodenní stravování: 50 Kč

Stravování dětí upravuje vnitřní směrnice MŠ o školním stravování, vydaná na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č.1 této vyhlášky.

MŠ zajišťuje školní stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává.

Pro všechny děti jsou během pobytu v MŠ zajišťovány tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Rodič si může jídlo vyzvednout ve ŠJ, v době vydávání obědů, do svých jídlonosičů. Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 12:30 hodin den předem. Pokud si pro jídlo nepřijde, strava propadá.

Stravné se hradí: převodem z bankovního účtu, trvalým příkazem nebo výjimečně úhradou v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo u ekonomky školy.

Jídelníčky jsou vyvěšeny ve vstupních šatnách.

KONTAKT: 596 723 767

Email: ved.jidelny@seznam.cz

Směrnice o stravování dětí

Seznam alergenů

Vnitřní řád školních jídelen