Podpořené projekty organizace

1. „Česko čte dětem“ – podpora předčtenářských kompetencí dětí

2. „Cesta“ projekt zaměřený na další vzdělávání učitelů, poskytování kolegiální podpory a zvýšení profesních kompetencí. Podpořeno EU CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-010/0000569

3. Projekt „Všeználek“ aktivity pro děti nadané a profilující se v oblasti přírodních věd . příspěvek ve výši 464 000,- Kč – Financováno z rozpočtu statutárního města Ostravy č.j. SMO/ 169326/16/ŠaS/Chyl

4.“ Mořské dýchání bez cestování“-  návštěvy solných jeskyní. Projekt na podporu zdraví dětí, doplňující aktivity zaměřené na prevenci onemocnění nemoci horních cest dýchacích. Financováno z daru Ing. Adama Rykaly ve výši 10 000,- Kč. Souhlas Rady městského obvodu Ostrava – Jih s přijetím daru vydán  dne 21.4.2016 č. usn. 2503/64.

5. Projekt  Silesia – Fond mikroprojektů v Euroregionu Česká republika – Polsko, podporováno z evropského fondu pro regionální rozvoj.

6. Projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti“

7. Projekt „Mateřské školy bez hranic“ Logo_cz_pl_eu_barevne

8. Projekt „Kompetentní pedagog a žák“

9. Projekt „LUŽÁNKY KLOKANOVY ŠKOLKY“ 

10. Projekt „Malí farmáři ve školce“ – podpořený příspěvkem 40 000,- Kč z rozpočtu statutárního města Ostravy – oblast školství, kód žádosti: 20/897. Cíl projektu –       vést děti k praktickým pěstitelským činnostem, objasňovat zákonitosti růstu rostlin a jejich důležitost ve zdravé výživě. 

Ostrava_lg malé 2 (1)

 

       

11. Projekt „Malí stavitelé a architekti“- podpořený příspěvkem 100 000,- z rozpočtu statutárního města Ostravy – Oblast vzdělávání a talentmanagmentu, kód žádosti 20/898. Cíl projektu – zvyšovat technickou gramotnost dětí formou manipulačních činností s nástroji, konstruktivními a badatelsky orientovanými aktivitami, uvést dítě do světa práce a techniky.

Ostrava_lg malé 2

 

 

12. Projekt „ŠABLOBY III“    - personální podpora a rozvojové aktivity pro děti MŠ A. Gavlase 12A

13.  Příspěvek městského obvodu Ostrava – Jih na autobusovou přepravu dětí mateřské školy

14.  Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – DIGITALIZUJEME ŠKOLU

15Projekt Řemesla nás baví, podpořený příspěvkem 80 000,- Kč (kód 21/0757), v souladu s Programem na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2022. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy – https://www.ostrava.cz/cs 

Ostrava_lg malé 2

 

 

16. Projekt „OP JAK Šablony I – MŠ A. Gavlase Ostrava - Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů“

 

17. Projekt Příroda léčí, podpořený příspěvkem 70 000,- Kč (kód 22/0529), v souladu s Programem na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy – https://www.ostrava.cz/cs

 

18. Dotační program Bezplatné stravování ve školách pro I. pololetí školního roku 2023/2024

 

19. Projekt S Edou poznáváme svět knih, podpořený příspěvkem 70 000,- Kč (kód 23/0689), v souladu s Programem na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2024. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy – https://www.ostrava.cz/cs

Ostrava_lg malé 2