Platby v MŠ

informace k platbám stravného a příspěvků pro školní rok 2023/2024

Stanovení školného (příspěvku na neinvestiční náklady MŠ) ve školním roce 2023/2024 

Pro školní rok 2023/2024 je výše příspěvku na neinvestiční náklady MŠ stanovena na částku 480 Kč s platností od 1.9.2023.

V Ostravě 26.06.2023                                                                       Bc. Šárka Ostrá řed. MŠ

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k růstu cen potravin a provozních nákladů školní jídelny jsme nuceni reagovat a od 1.9.2023 zvýšit cenu stravného u všech kategorií strávníků tak, abychom nadále splňovali povinnosti nařízené vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování (výživové normy a finanční limity).

 

Děti 3-6 let 46,- Kč

- částka na měsíčni platbu 22×46,- činí 1012,-

Děti 7 let 50,-Kč

- částka na měsíční platbu 22×50,- činí 1100,- 

PDF-logo_maleSmernice_pro_vyber_uplaty_za_PV_v_MS