Stravování

vyzranejkuchta

Jídelní lístek

Jídelní lístek: MŠ Gavlase

 Jídelní lístek: MŠ Maluchy

Oznámení: Od 13.6. se obnovuje provoz kuchyně na MŠ A. Gavlase, výdej obědů zde. Upozorňujeme také na zvýšení stravného od 1.7. 2022: děti do šesti let – 43,- Kč; děti od šesti let (01/09/2021) 47,- Kč

Informace o zařazení dětí do projektu obědy do škol

 

 

Děti do 6-ti let

přesnídávka – ranní svačina

oběd 

odpolední svačina

celodenní stravování: 43 Kč

Děti od 6-ti let

přesnídávka – ranní svačina

oběd

odpolední svačina 

celodenní stravování: 47 Kč

Stravování dětí upravuje vnitřní směrnice MŠ o školním stravování, vydaná na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Stravování se řídí výživovými normami, které jsou přílohou č.1 této vyhlášky.

MŠ zajišťuje školní stravování vlastní provozovnou. Má školní jídelnu, která jídla sama připravuje a vydává.

Pro všechny děti jsou během pobytu v MŠ zajišťovány tekutiny v rámci denního pitného režimu.

První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ a dítě má nárok na odebrání stravy. Rodič si může jídlo vyzvednout ve ŠJ, v době vydávání obědů, do svých jídlonosičů. Plánovanou nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen nahlásit do 12:30 hodin den předem. Pokud si pro jídlo nepřijde, strava propadá.

Stravné se hradí: převodem z bankovního účtu,trvalým příkazem nebo výjimečně úhradou v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo u ekonomky školy.

Jídelníčky jsou vyvěšeny ve vstupních šatnách.

KONTAKT: 596 723 767

Email: ved.jidelny@seznam.cz

Směrnice o stravování dětí

Seznam alergenů

Vnitřní řád školních jídelen